Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 397 - 7504R015 - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 50
zúčastnili se: 43
splnili podmínky přijetí: 36
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 29
přijatí celkem: 29

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 137 
průměrný výsledek: 114 
směrodatná odchylka: 19,1521684295945 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 112 
průměrný výsledek: 92 
směrodatná odchylka: 15,7860698085369 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 106 
směrodatná odchylka: 68,2052279887693 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 132 
průměrný výsledek: 101 
směrodatná odchylka: 23,1708629293104 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 50 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 76 
směrodatná odchylka: 32,4756318901829 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:39:13 Úvodní stránka