Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 398 - 7504R015 - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 7
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 4
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 105 
průměrný výsledek: 26 
směrodatná odchylka: 50,8329064189724 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:27:10 Úvodní stránka