Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 407 - 7105R071 - Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 47
zúčastnili se: 37
splnili podmínky přijetí: 34
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 29
přijatí celkem: 29

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 47 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 87 
průměrný výsledek: 47 
směrodatná odchylka: 27,8937874282735 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:40:02 Úvodní stránka