Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 408 - 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) (Prezenční)
počet: 105
zúčastnili se: 78
splnili podmínky přijetí: 77
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 56
přijatí celkem: 56

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 105 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 81 
průměrný výsledek: 46 
směrodatná odchylka: 28,830769025997 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 0 48 54 58 63 67 70 72 81

2.7.2020 - 21:40:03 Úvodní stránka