Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 416 - 6703R013 - Sociologie obecná a empirická (Bakalářský program B6703) (Prezenční)
počet: 89
zúčastnili se: 72
splnili podmínky přijetí: 63
nesplnili podmínky přijetí: 9
přijatí rovnou: 55
přijatí celkem: 55

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 89 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 84 
průměrný výsledek: 44 
směrodatná odchylka: 24,7901023209709 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 22 40 46 50 54 58 64 69 84

12.7.2020 - 19:25:00 Úvodní stránka