Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 426 - 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 9
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 140 
průměrný výsledek: 94 
směrodatná odchylka: 57,3293890222776 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 105 
průměrný výsledek: 74 
směrodatná odchylka: 44,9309152773656 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:17:41 Úvodní stránka