Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 428 - 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 1
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 78 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 78 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:14:37 Úvodní stránka