Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 433 - 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 10
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 103 
průměrný výsledek: 86 
směrodatná odchylka: 45,7383865041171 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 140 
průměrný výsledek: 93 
směrodatná odchylka: 67,5621943097002 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:28:54 Úvodní stránka