Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 471 - 7507R075 - Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 9
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 25 
směrodatná odchylka: 22,5534254604484 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:56:44 Úvodní stránka