Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 487 - 7202R001 - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B7310) (Prezenční)
počet: 58
zúčastnili se: 46
splnili podmínky přijetí: 34
nesplnili podmínky přijetí: 12
přijatí rovnou: 29
přijatí celkem: 29

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: JLP - Jazyková a literární kultura
počet zúčastněných: 46 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 140 
průměrný výsledek: 86 
směrodatná odchylka: 48,5706618514384 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:43:12 Úvodní stránka