Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 494 - 7105T001 - Archeologie (Navazující magisterský program N7109) (Prezenční)
počet: 21
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Obor nemá písemné části zkoušky.

2.7.2020 - 20:29:02 Úvodní stránka