Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 499 - 7504T029 - Učitelství biologie pro střední školy (Navazující magisterský program N1501) (Prezenční)
počet: 11
zúčastnili se: 9
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:38:20 Úvodní stránka