Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 504 - 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) (Prezenční)
počet: 22
zúčastnili se: 16
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 17:56:55 Úvodní stránka