Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 518 - 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) (Prezenční)
počet: 10
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 17:04:57 Úvodní stránka