Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 550 - 7504T256 - Učitelství pro střední školy - dějepis (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 24
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 8
přijatí celkem: 8

Obor nemá písemné části zkoušky.

13.8.2020 - 2:29:27 Úvodní stránka