Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 566 - 7504T267 - Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (Navazující magisterský program N1101) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 1
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Obor nemá písemné části zkoušky.

13.8.2020 - 2:18:54 Úvodní stránka