Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 571 - 7504T267 - Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 51
zúčastnili se: 33
splnili podmínky přijetí: 31
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 26
přijatí celkem: 26

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 44,7213595499958 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:49:41 Úvodní stránka