Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 576 - 7504T307 - Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 11
přijatí celkem: 11

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných: 14 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 53,4522483824849 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:46:43 Úvodní stránka