Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 577 - 7504T168 - Sbormistrovství (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 1
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 104 
průměrný výsledek: 104 
směrodatná odchylka: 104 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:44:12 Úvodní stránka