Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 647 - 7503T163 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 1
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 150 
směrodatná odchylka: 110,227038425243 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:36:44 Úvodní stránka