Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 649 - 7503T074 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 38
zúčastnili se: 22
splnili podmínky přijetí: 21
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 17
přijatí celkem: 17

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 200 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 120 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 50 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 22:04:38 Úvodní stránka