Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 654 - 7503T164 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 9
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 8
přijatí celkem: 8

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 150 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných: 11 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 60,3022689155527 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:22:47 Úvodní stránka