Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 670 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 132 
průměrný výsledek: 101 
směrodatná odchylka: 23,1708629293104 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:08:59 Úvodní stránka