Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 672 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 92 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 46,5012939111097 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 125 
průměrný výsledek: 109 
směrodatná odchylka: 64,4242301680101 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:06:00 Úvodní stránka