Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 679 - 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 1
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 105 
průměrný výsledek: 105 
směrodatná odchylka: 105 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 85 
průměrný výsledek: 85 
směrodatná odchylka: 85 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:59:36 Úvodní stránka