Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 684 - 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk (Bakalářský program B7310) (Prezenční)
počet: 86
zúčastnili se: 45
splnili podmínky přijetí: 19
nesplnili podmínky přijetí: 26
přijatí rovnou: 18
přijatí celkem: 18

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných: 44 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 173 
průměrný výsledek: 104 
směrodatná odchylka: 97,9741183127196 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CFP - Francouzský jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 87 
směrodatná odchylka: 13 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CNP - Německý jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 159 
směrodatná odchylka: 161,992797536736 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CRP - Ruský jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných: 47 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 76 
směrodatná odchylka: 74,287410844571 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:51:01 Úvodní stránka