Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 687 - 1501T015 - Systematická biologie a ekologie (Navazující magisterský program N1501) (Prezenční)
počet: 16
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 19:47:21 Úvodní stránka