Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 733 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 7
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: TVP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 76 
směrodatná odchylka: 32,4756318901829 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:43:25 Úvodní stránka