Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 737 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 12
zúčastnili se: 8
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: TVP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 72 
průměrný výsledek: 59 
směrodatná odchylka: 40,51123866866 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:42:15 Úvodní stránka