Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 748 - 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 113 
průměrný výsledek: 102 
směrodatná odchylka: 102,623908512804 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 17:16:24 Úvodní stránka