Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 773 - 7503T064 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 63
zúčastnili se: 45
splnili podmínky přijetí: 30
nesplnili podmínky přijetí: 15
přijatí rovnou: 26
přijatí celkem: 26

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 159 
průměrný výsledek: 135 
směrodatná odchylka: 47,55387471069 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných: 48 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 132 
průměrný výsledek: 91 
směrodatná odchylka: 56,3316573818436 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2CP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 78 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 110,308657865101 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 127 
směrodatná odchylka: 90,1907700377372 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 54 
průměrný výsledek: 54 
směrodatná odchylka: 54 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2FP - Francouzský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 141 
průměrný výsledek: 141 
směrodatná odchylka: 141 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 146 
směrodatná odchylka: 37,7123616632825 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 126 
průměrný výsledek: 126 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 78 
průměrný výsledek: 71 
směrodatná odchylka: 50,9742582094139 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 105 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 51,1057726680656 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2UP - Chemie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 116 
směrodatná odchylka: 67,792335711716 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:21:06 Úvodní stránka