Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 785 - 7503T075 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 75
zúčastnili se: 49
splnili podmínky přijetí: 24
nesplnili podmínky přijetí: 25
přijatí rovnou: 22
přijatí celkem: 22

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 11 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 167 
průměrný výsledek: 108 
směrodatná odchylka: 100,696664204025 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných: 11 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 113 
průměrný výsledek: 83 
směrodatná odchylka: 47,4810967170573 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2CP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 98 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 47,3595387278901 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 115 
průměrný výsledek: 115 
směrodatná odchylka: 115 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 84 
směrodatná odchylka: 84,2140130857092 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2FP - Francouzský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 131 
průměrný výsledek: 110 
směrodatná odchylka: 66,4340383903602 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných: 58 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 105 
průměrný výsledek: 75 
směrodatná odchylka: 43,1417302138909 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
45 60 60 66 78 78 78 81 87 90 105

zkouška: 2UP - Chemie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 50 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:28:34 Úvodní stránka