Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 787 - 7503T078 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 11
přijatí celkem: 11

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 152 
průměrný výsledek: 152 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 99 
průměrný výsledek: 79 
směrodatná odchylka: 12,8124939024376 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:26:12 Úvodní stránka