Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 89 - 7105R052 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) (Kombinovaná)
počet: 36
zúčastnili se: 27
splnili podmínky přijetí: 27
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 27
přijatí celkem: 27

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 36 
nejlepší možný výsledek: 40 
nejlepší dosažený výsledek: 40 
průměrný výsledek: 24 
směrodatná odchylka: 14,8082392814704 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:51:42 Úvodní stránka