Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3811 - 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B0688A140001) (Kombinovaná)
počet: 43
zúčastnili se: 43
splnili podmínky přijetí: 43
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 43
přijatí celkem: 43

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 452,769256906871 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.6.2023 - 23:25:43 Úvodní stránka