Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3829 - B092301 - Sociální práce (Bakalářský program B0923P240001) (Prezenční)
počet: 132
zúčastnili se: 114
splnili podmínky přijetí: 96
nesplnili podmínky přijetí: 18
přijatí rovnou: 50
přijatí celkem: 50

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 114 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 77 
průměrný výsledek: 49 
směrodatná odchylka: 22,0382663301415 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
31 37 41 45 47 51 53 55 57 61 77

2.6.2023 - 23:13:19 Úvodní stránka