Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3836 - B022201A - Historické vědy - specializace Archivnictví (Bakalářský program B0222A120001) (Kombinovaná)
počet: 37
zúčastnili se: 23
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 22
přijatí celkem: 22

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 23 
nejlepší možný výsledek: 50 
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 32 
směrodatná odchylka: 26,3929028233804 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.6.2023 - 1:07:26 Úvodní stránka