Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3841 - N022201H - Historie (Navazující magisterský program N0222A120001) (Prezenční)
počet: 14
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Obor nemá písemné části zkoušky.

2.6.2023 - 1:03:52 Úvodní stránka