Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3872 - N0531A13CZTX - Chemie - spec. toxikologie a analýza škodlivin (Navazující magisterský program N0531A130003) (Prezenční)
počet: 12
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Obor nemá písemné části zkoušky.

2.6.2023 - 0:34:36 Úvodní stránka