Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3914 - 7507R075 - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A300054) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HNP - Hra na nástroj (písemná)
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 18 
nejlepší dosažený výsledek: 18 
průměrný výsledek: 15 
směrodatná odchylka: 11,0439463055558 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.6.2023 - 23:03:23 Úvodní stránka