Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3932 - B0114A13CZma - Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A130004) (Prezenční)
počet: 23
zúčastnili se: 23
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 10
přijatí rovnou: 8
přijatí celkem: 8

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJP - Anglický jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 112 
průměrný výsledek: 54 
směrodatná odchylka: 45,8187734449538 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 83 
směrodatná odchylka: 75,8741721536387 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 66 
průměrný výsledek: 63 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek:
průměrný výsledek:
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova - písemná
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 102 
průměrný výsledek: 51 
směrodatná odchylka: 51 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.6.2023 - 0:31:11 Úvodní stránka