Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3955 - 7503T066 - Dějepis (Navazující magisterský program N0114A300051) (Prezenční)
počet: 11
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 8
přijatí celkem: 8

Obor nemá písemné části zkoušky.

2.6.2023 - 23:47:50 Úvodní stránka