Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3964 - 7503T074 - Občanská nauka (Navazující magisterský program N0114A300051) (Prezenční)
počet: 19
zúčastnili se: 16
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Obor nemá písemné části zkoušky.

3.6.2023 - 0:17:45 Úvodní stránka