Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3967 - 7503T077 - Výtvarná výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Obor nemá písemné části zkoušky.

3.6.2023 - 0:03:42 Úvodní stránka