Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3981 - 7504T160 - Anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Obor nemá písemné části zkoušky.

3.6.2023 - 0:28:27 Úvodní stránka