Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 4010 - 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090085) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 8
splnili podmínky přijetí: 0
nesplnili podmínky přijetí: 8
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 107 
průměrný výsledek: 75 
směrodatná odchylka: 82,6203667384744 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.6.2023 - 1:00:02 Úvodní stránka