Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 4094 - AI3SWI - Softwarové inženýrství (Bakalářský program B0613A140033) (Prezenční)
počet: 268
zúčastnili se: 268
splnili podmínky přijetí: 254
nesplnili podmínky přijetí: 14
přijatí rovnou: 254
přijatí celkem: 254

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CJU - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 50 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 719,722168617863 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MOD - Motivační dopis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 30 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.6.2023 - 22:55:53 Úvodní stránka