Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 4099 - B022230PHKD - Prezentace historického a kulturního dědictví (Bakalářský program B0222A120030) (Prezenční)
počet: 55
zúčastnili se: 40
splnili podmínky přijetí: 34
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 27
přijatí celkem: 27

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 40 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 87 
průměrný výsledek: 52 
směrodatná odchylka: 36,3685507598942 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

15.6.2024 - 22:57:54 Úvodní stránka